Mångfald som kvalitetsdrivande faktor?

Universitets- och högskolerådet anordnar idag en heldagskonferens i Stockholm om kvalitetsdrivande faktorer, som till exempel breddad rekrytering, ökat internationellt samarbete och utbyte samt likabehandling inom utbildningsområdet. MINE deltar och föreläser om vikten av mångfald och dess nytta.