Likhet inför lagen?

“Är vi alla lika inför lagen? Har personer av utländsk bakgrund samma förutsättningar eller missgynnas de i det svenska systemet?”

Dessa frågor ställer sig Malmö stad då de arrangerar en heldag på temat likhet inför lagen den 21 mars, i anslutning till FN-dagen mot rasism (Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering). Självfallet ska vi på MINE delta!

Läs mer om evenemanget och anmäl dig på Malmö stads hemsida.


Visste du att…
Malmö stad är en av grundarna till MINE?

Här kan du se vilka andra organisationer som är medlemmar i dag.