Juryn 2016!

Låt oss presentera juryn för årets mångfaldssmarta företag 2016! Bedömningen görs utifrån en organisationsteoretisk modell för Kulturell Intelligens (CQ) som grundar sig på följande fyra kriterier: Drivkrafter, Kunskap, Strategier och Handling. Missa inte chansen kom till MINEs storsta event! Det finns bara ett fåtal platser  kvar, så skynda dig att anmäla dig här

juryn rätt2016