Internationell konferens i Oslo

Den 28-29 maj har vi på MINE varit i Oslo, där vi deltagit i en nordisk-brittisk konferens om mångfaldsarbete. Vi var inbjudna av Oslo kommun för att föreläsa om vårt sätt att jobba med mångfaldsfrågor. Bland de andra deltagarna fanns representanter från Helsingfors stad, New Economy i Manchester och British Council.

Det var två mycket intressanta dagar, som förhoppningsvis kommer att leda till spännande och nyskapande samarbeten framöver. Tack, Oslo kommun, för att vi fick komma!