Hur skapar vi en arbetsplats som präglas av mångfald och jämlikhet?

Med effektiva metoder och övningar lär MINE ut hur man kan göra direkta vinster på att ha en större mångfald inom den egna organisationen. Idag är vi på CSK i Kristianstad och har diskussioner med ST-läkare om mångfald kopplat till den egna arbetsplatsen. På torsdag har vi en liknande övning med Kriminalvården.

Några av de frågeställningar vi brukar utgå ifrån är

  • Hur kan ett normkritiskt förhållningssätt skapa en bättre arbetsplats?
  • Vilka organisatoriska vinster finns det med mångfald och jämlikhet?
  • Hur kan vi förbättra vårt interna och externa mångfaldsarbete?