Handledning – en del av arbetet för ökad inkludering

Handledaren har en nyckelroll för en lyckad praktik, arbetsträning eller vid introduktion vid nyanställning. Men vad innebär det att vara handledare åt någon som praktiserar i vår organisation? Vilka förväntningar finns på mig som handleder och vad kan jag förvänta mig av personen som har praktik? Det är inte alltid lätt att veta vad rollen som handledare innebär och då är det svårt att även känna trygghet i handledningen som ansvarsområde.

Läs mer här.