“En högskola för alla”

Under parollen ”En högskola för alla” arrangerar Universitets- och högskolerådet den 13 november en konferens på temat kvalitetsdrivande faktorer inom utbildningsområdet. MINE kommer att vara där och prata om hur en verksamhet kan upptäcka och utforska sin egen arbetsplatskultur, och vilka fördelar som finns med att arbeta med denna. Men som alltid kommer vi också att lyfta fram kopplingen mellan mångfaldsarbete och affärsnytta, till exempel hur kan vi skapa en konkurrensfördel genom att ha en bredd bland våra medarbetare och studenter. Konferensen äger rum i Stockholm.