Eid Al-Adha och Vita käppens dag

Att Eid Al-Adha firas den tionde dagen i den sista islamiska månaden Dhu Al-Hijja, i år den 15 oktober, är kanske inte helt okänt, i alla fall inte av muslimer. Mindre känt är nog Vita käppens dag, som uppmärksammar symbolen för synskadade och ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen. Med hjälp av den vita käppen kan personer med synnedsättning orientera sig. Det kan till exempel handla om att hitta stolpen vid ett övergångsställe eller ta reda på var en trappa börjar och slutar. Käppen fungerar också som signal för omgivningen att käppbäraren är synskadad.