Därför är IUC Skåne medlem i MINE

“Vi på IUC Skåne ser samverkan som en av nyckelfaktorerna för framgång i vårt arbete med affärsutveckling i SME i Skåne. Att samverka med MINE i frågor kring mångfald och jämställdhet ger oss tillgång till viktig kunskap och effektiva verktyg som vi kan sprida vidare i våra nätverk. Mångfald breddar den gemensamma erfarenhetsbasen och stärker ett företags konkurrenskraft. Vi möter genomgående en positiv inställning och en god vilja att arbeta med mångfald och jämställdhet. Genom MINE får vi stöd när vi ska arbeta konkret med frågorna ute i företagen.”

Jenny

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Bramell, vd IUC Skåne