City skriver om MINE:s personal

Artikel från CityI tidningen den 17 mars skriver City Malmö om MINE:s kommunikatör Ida Gunnarsson, som pratar om vikten av genusperspektiv. Tyvärr har dock tryckfelsnisse varit framme och missat att MINE jobbar med mångfaldsfrågor och inte enbart med frågor rörande jämställdhet.

Läs artikeln via Citys hemsida.