Celemi presenterar sin nya seminar serie till företag och organisationer!

business decisionAllt vår arbete sker i nära samarbete med våra medlemmar! Därför sprider vi mer än gärna det som är på gång ute hos våra medlemsorganisationer. Här presenterar vi en seminarieserie till företag och organisationer som vår medlem Celemi kommer att genomföra under våren. Som experter på kompetensutveckling och förändringsarbete inom affärssimuleringar som verktyg, använder Celemi kreativa och innovativa metoder för att öka din konkurrenskraft. Lär dig något nytt som får dig att ta ett steg vidare och utveckla din organisation för att kunna möta det ökade behovet av effektivitet och konkurrenskraft i en föränderlig värld. Seminarierna hålls på engelska. Check it out!