Bilder från bonusträffen

utb_630Den 17 januari höll vi i en återträff för våra kulturagenter inom projektet VI+DOM=OSS. Dagen leddes av Jesper Fundberg från Malmö högskola, som varit vår följeforskare och utvärderare i projektet. Det var väldigt roligt att få återse våra deltagare!

Titta på bilder från dagen på Facebook.