Berömmande utvärdering av VI+DOM=OSS

Projektet VI+DOM=OSS avslutades officiellt den 31 januari 2013. Under projektets gång har vi haft en extern utvärderare kopplad till oss: Jesper Fundberg från Malmö högskola. Nu har han presenterat sin utvärdering, som var mycket glädjande läsning för oss. Bland annat skriver han att VI+DOM=OSS är “otvetydigt en skärva i bygget av en mer integrerad svensk arbetsmarknad.”

Om du vill ta del av hela utvärderingen, kan du ladda ner den som pdf här.