MINE delar ut utmärkelsen “Årets mångfaldssmarta företag 2016” den 8:e december

För att uppmärksamma de företag och organisationer som aktivt och strategiskt arbetar med att koppla mångfaldssatsningarna till organisationens övergripande utvecklingsarbete delar MINE varje år utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisation.  

Mångfaldssmarta 2016hs

Förra året var det tretton37 som vann utmärkelsen! Storlek, bransch och omsättning är inget vi kommer att ta med i bedömningen. Det viktigaste är vad ni gör konkret för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet i just er verksamhet.

MINE delar ut utmärkelsen “Årets mångfaldssmarta företag 2016” den 8:e december mellan 16.00-18.30 på ett stort event på World Trade Center, Malmö,

Tillvägagångssättet är att man nominerar sitt eget företag/organisation genom att utförligt svara på fyra frågor, se nedan. Bedömningen görs utifrån en organisationsteoretisk modell för Kulturell Intelligens (CQ) som grundar sig på följande fyra kriterier: Drivkrafter, Kunskap, Strategier och Handling.

NOMINERA!

Svara gärna på följande fyra frågor så utförligt ni kan och skicka in er nominering senast den 14.e november till info@mine.se

1. Vilka drivkrafter har ni identifierat i ert interna och externa mångfaldsarbete?

2. Vilka kunskaper anser ni är nödvändiga och avgörande för ett framgångsrikt mångfaldsutvecklingsarbete?

3. Vilka strategier sätter ni upp för att uppnå era mål?

4. Vad exakt gör ni när det gäller mångfaldsarbetet? Vilka konkreta handlingar och satsningar har ni haft de senaste åren och vilka planerar ni för?

Lycka till och TACK för att ni jobbar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Krüeger   MINE:s styrelseordförande