Jämställdhet?

För att nå det nya globala målet nr. 5: jämställdhet behövs arbete och engagemang på alla nivåer! Idag 8:e mars uppmärksammar vi  Internationella kvinnodagen som synliggörs runt om i världen! Enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright: Män har makten över kapitalet-endast 3% kvinnor styr riskkapitalbolag. I stort sett alla människor i Sverige berörs av riskkapitalbolagens verksamheter på något sätt. Bolagen har genom sitt ägande en total omsättning på över 300 miljarder kronor i Sverige. Det motsvarar cirka åtta procent av BNP. De är i allra högsta grad med och formar samhället men bara några enstaka kvinnor får vara med och bestämma riktningen.

Kvinnors deltagande är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige pekas ofta ut som ett land med en hög nivå av jämställdhet mellan kvinnor och män men rapporten visar att det återstår mycket att göra innan samhället och arbetslivet är jämställt. Läs hela Allbright rapporten här: