Mångfaldskonferens i Eskilstuna

Idag är MINE i Eskilstuna och medverkar i en konferens om hur kommunen kan ta tillvara på mångfalden i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Vi kommer bland annat berätta om hur ökad mångfald i arbetslivet lönar sig och skapar konkurrensfördelar.