SAMARBETE MED NYCKELTALSINSTITUTET

Samarbete med NyckeltalsinstitutetNyckeltalsinstitutet_webb_liten

MINE har inlett ett samarbete med Stockholmsbaserade Nyckeltalsinstitutet. MINE:s medlemmar kan nu nyttja Nyckeltalsinstitutet för att kartlägga och mäta sina nyckeltal för att utveckla verksamheten gällande ökad mångfald till en förmånligare kostnad.

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal och har skapat definitioner för nyckeltal som i dag används av många företag och organisationer i Sverige. Nyckeltalen inom utländsk bakgrund visar hur personalstrukturen och likabehandlingen ser ut inom organisationen. Jämställdhetsindex JÄMIX® åskådliggör hur det ser ut med jämställdheten inom verksamheten.

Rent konkret innebär samarbetet mellan MINE och Nyckeltalsinstitutet att de två organisationerna erbjuder varandras kunder/medlemmar rabatterade mätningar, utbildningar, föreläsningar och rådgivning. Allt för att kunna erbjuda en så heltäckande lösning som möjligt rörande mångfaldsarbete.

Nyckeltalsinstitutet erbjuder MINE:s medlemmar:

  • 10 procent rabatt på kartläggningen Nyckeltal utländsk bakgrund, som är anpassad för verksamheter med mer än 1 000 anställda. Ordinarie pris är 10 000 kronor exklusive moms, men priset för MINE-medlemmar är 9 000 kronor exklusive moms. Därutöver tillkommer den kostnad som Statistiska centralbyrån tar ut. Denna kostnad brukar landa på 15-20 000 kronor exklusive moms per kartläggning.
  • 10 procent rabatt på JÄMIX, som lämpar sig för verksamheter med fler än 100 anställda. Ordinarie pris är 17 000 kronor exklusive moms, men priset för MINE-medlemmar är 15 300 kronor exklusive moms per kartläggning.
  • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets utbildningar och seminarier.
  • Kostnadsfri handledning i personalekonomiska frågor via telefon och e-post.

Grafisk profil linje