När mentorskap öppnar dörrar

När mentorskap öppnar dörrar!

MINE fick tillbringa en eftermiddag med Tarfa Saadaldin och Louise Modig som kopplats samman genom både mentorskapsprogrammet och projektet Samspelet som MINE driver. De berättade om resan som mentor och adept, och handledare och trainee. – Det bästa jag gjort på länge! Det kan vara lätt att se till sig själv och vad jag vill. Men genom att hjälpa någon annan i sin utveckling, utvecklas man själv också. Och det har varit lätt att arbeta med någon som är så på och driven som Tarfa! En unik möjlighet, säger Louise om rollen som mentor och handledare.

Louise och Tarfa tar emot mig på deras arbetsplats ute på Ikano bank i Hyllie. Jag möts Louise och Tarfaav två glada och drivna individer vilket verkar spegla hela avdelningen de arbetar på. Det är en avslappnad och varm miljö och jag får känslan av att komma till en grupp människor som inte bara är arbetskollegor, utan vänner som skojar och stöttar varandra.

Vi går vidare i organisationen och sätter oss i bekväma soffor längst upp i huset. Utsikten är slående med vy ut mot Öresundbron och Skånes karga vinterlandskap. Tarfa berättar att han genom sin handläggare på Arbetsförmedlingen kom i kontakt med MINE för snart ett år sedan, han var intresserad av att bli adept i mentorsprogrammet och efter bara några dagar kopplades han samman med Louise som kom in som mentor från Ikano banks HR-avdelning. I maj 2015 startade mentorsprogrammet och de påbörjade sin resa med utbildningsdagar, möten och fika.

Louise berättar att hon arbetar som Learning & development Specialist och rapporterar till Learning & development Manager, deras team är en del av HR-organisationen. De arbetar strategiskt och stöttar så att verksamheten har rätt kompetens och medarbetarna får tillgång till kompetensutveckling. Hon berättar att hon har jobbat inom HR länge, hon har inte tidigare varit mentor men har bl a introducerat nya medarbetare till verksamheten.

Hon kom i kontakt med mentorskapsprogrammet genom en av MINE:s tidigare deltagare som gjort samma resa som Tarfa och nu arbetar på Ikano som rekryteringsansvarig. Louise beskriver att när frågan om mentorskap kom upp så kändes det som ett naturligt steg. – Med tanke på vad som händer i vårt samhälle nu så är det nog många som undrar ”vad kan jag göra?” och ”vad kan just jag hjälpa till med?”. Det här var något som jag kunde göra själv, ett sätt att få kontakt som kanske skapar ringar på vattnet. Och det är ett utbyte, genom att hjälpa någon annan i sin utveckling, utvecklas man själv också.

 

Projekt Samspelet

Efter en tid som mentor och adept drog MINE igång projektet Samspelet vilket finansieras av Europeiska socialfonden. Samspelet utvecklades som en följd av den erfarenhet som MINE har efter mer än tio års arbete, att det är svårt att som utrikesfödd etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Projektet bygger på två parallella spår. Dels att matcha utrikesfödda arbetssökande med internationella meriter med de kompetensbehov som projektets samarbetsföretag identifierat. Dels att mångfaldsutveckla de företag som deltar i projektet, genom utbildningsinsatser med fokus på normer, värderingar och strukturell problematik.

Ikano bank gick med i projektet som samarbetsföretag och skapade en kvalificerad praktikplats då de kunde se ett kommande behov inom HR och kommunikation. MINE kontaktade Tarfa som har utbildning inom Human Resource Management och erfarenhet av arbete i Syrien. Genom att Arbetsförmedlingen är medfinansiär i projektet och Tarfa var inskriven som arbetssökande kunde ett praktikbeslut tas snabbt och den 30 november påbörjade han sin praktik på Ikano.

Tarfa berättar att  han trivs väldigt bra på sin arbetsplats, han tycker att det är som en liten familj. Det är mycket jobb men allt är inte alltid seriöst och de skrattar mycket. Han förklarar att han arbetar med att sätta upp ett nytt system, Learning management system, som organiserar utbildningar och kompetens för att utveckla medarbetarna i verksamheten. Systemet ska så småningom lanseras i alla länder där Ikano har verksamhet.

Louise fungerar som Tarfas handledare under praktiken och hon berättar att allt har gått väldigt snabbt och enkelt med Tarfa. – Det var så enkelt, om jag gav ett tips eller råd så var han direkt på det, liksom som att om jag slängde en boll till honom så tog han den direkt i luften. Tarfa körde och jag svängde lite när det behövdes.

Mitt intryck när jag pratar med dem är att de båda har haft ett stort utbyte av handledningen och mentorskapet, båda drivs av intresset för de mänskliga relationerna och båda har nära till humor. Tarfa berättar att de alltid har dialog om det som han ska göra och han kommer med förslag om förändringar och får feed back om det ska göras annorlunda. – Den största utmaningen är språket, men det gör inget när alla kollegor är glada och pratar på ett lätt sätt med mig. Arbetsspråket är svenska men vi pratar ofta engelska också eftersom det är en internationell arbetsplats.

Plötsligt börjar folk myllra ut från konferensrummen i närheten och vi förstår att det är fikadags. Vi börjar avsluta och jag frågar Tarfa vad som är det bästa med praktiken. – Allt är bäst! Jobbet, uppgifterna, kollegorna, möjligheten att skaffa erfarenhet och möjligheterna i den här organisationen. Stort tack till MINE, Samspelet, mentorskapet och Louise!

Grafisk profil linje