HANDLEDARUTBILDNING


Handledning – en del av arbetet för ökad inkludering

Handledaren har en nyckelroll för en lyckad praktik, arbetsträning eller vid introduktion vid nyanställning. Men vad innebär det att vara handledare åt någon som praktiserar i vår organisation? Vilka förväntningar finns på mig som handleder och vad kan jag förvänta mig av personen som har praktik? Det är inte alltid lätt att veta vad rollen som handledare innebär och då är det svårt att även känna trygghet i handledningen som ansvarsområde.

MINE erbjuder utbildning i just handledning och utbildningen syftar till att skapa ramar för hur du som anställd ska känna större trygghet i rollen som handledare. Vi går igenom konkreta verktyg och tips på vad du kan tänka på och använda dig av i din handledarroll vad gäller introduktion, uppföljning, svåra samtal etc. Vi diskuterar även hur vi skapar inkludering på arbetsplatsen och kopplar detta till verksamhetens likarättighetsplan som är ett viktigt verktyg i arbetet för en inkluderande arbetsplats och i det interna arbetsmiljöarbetet. Hur gör vi för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade i vår verksamhet?

För mer information – kontakta oss!

Grafisk profil linje