Be a friend of MINE

mineutsk3-01

Be a friend of MINE mentorskapsprogram

 

Nytt program startar i februari 2018! 

Mentorskapsprogrammet 2018 förenar utbildning med mentorskap. Du som mentor får ta del av föreläsningar och workshops med externa föreläsare och kontinuerlig personlig uppföljning med oss på MINE.

Vi på MINE tillsammans med föreläsarna guidar dig hur du kan utveckla ditt ledarskap och som person. Tillsammans med er adept bygger ni en relation där ni som mentorer får ett bildande erfarenhetsutbyte från en person inom samma bransch och ett ögonöppnande för andra kulturer!

Tidigare mentorer har delgett att de får:
Tydligare självbild och stärkt självförtroende, med utbildningarna i mångfald blir du även den pålästa på din arbetsplats som tar initiativ och kan inspirera och lära dina medarbetare om hur er organisation kan bli mångfaldssmart.

forelsaRE-01

Vem kan vara med? 

 • Anställda inom privat, offentlig eller ideell sektor, oavsett befattning.
 • Yrkesverksamma som är genuint intresserade av att vara med och bidra till en mer inkluderande och öppen arbetsmarknad.
 • Företag och organisationer som vill bli mer mångfaldssmarta.
 • Ingen tidigare erfarenhet från Mentorskap behövs, MINE står för utbildning av mentorerna!

Varför skall du vara med? 

 • Du får utbildning i inkluderande ledarskap och lär dig hur du kan växa i rollen som mentor och ledare.
 • Utbildning och kompetensutveckling inom Diversity Management och Cultural Intelligence och kan därmed bidra till att din organisation blir mer mångfaldssmart.
 • Du blir diplomerad som Friend of MINE –mentor
 • Ett sätt att arbeta strategisk och långsiktigt med breddad rekrytering.
 • Du får tillgång till ett nätverk av mångfaldssmarta företag och organisationer.
 • Ert deltagande är ett tydligt ställningstagande när det gäller vilka värderingar ert företag/org står för, en naturlig koppling till CSR arbetet.

Hur går det till?

 • Professionell matchning utifrån mentorns önskemål samt mentororganisationens behov.
 • Kontinuerlig handledning.
 • Mentor och adept träffas enligt överrenskommelse och med tydliga ramar arbetar mentor och adept mot upsatta mål.
 • Tillgång till MINEs material som kan användas i mentororganisationen.
 • Omvänt mentorskap där adepterna även ses som kunskapskälla!
 • 4 utbildningstillfällen, kickoff samt en mycket högtidlig avslutning.

Vilka är adepterna?

 • Utlandsfödda arbetssökande, både akademiker och yrkeskunniga.

 

Preliminärt program: 

tidsplan ändrat maj

Vad kostar det?
12500 :-  för icke-medlemmar och 8500:- för MINE-medlemmar.
Pr
iserna är  ex moms och gäller för hela programmet, inkl. diplomering!
Kompetensutveckling är fullt avdragsgill.   

 

Maila info@mine.se

VARFÖR MENTORSKAP?
Under de tretton år som MINE har arbetat med att öka mångfalden i arbetslivet har erfarenheterna visat att den mest effektiva metoden att skapa ett närmande mellan arbetsgivare och arbetssökanden med utländsk bakgrund är mentorskap. Det finns ett uppenbart behovav ett utökat kontaktnätverk för arbetssökande med utländsk bakgrund, samtidigt som många arbetsgivare behöver få ökad kunskap och insikt i hur man kan dra nytta av de möjligheter som mångfalden bäddar för.

Så tveka inte, bli en diplomerad Friend of MINE –mentor!

Grafisk profil linje