Be a friend of MINE

Utskick höst

 

Nytt program startar i augusti 2019! 

Mentorskapsprogrammet 2019 förenar utbildning med mentorskap. Du som mentor får ta del av föreläsningar och workshops med externa föreläsare och kontinuerlig personlig uppföljning med oss på MINE. Programmet startar den 29 augusti med Kick-off och avslutas med diplomering i början av december.

Vi på MINE tillsammans med föreläsarna guidar dig hur du kan utveckla ditt ledarskap och som person. Tillsammans med er adept bygger ni en relation där ni som mentorer får ett bildande erfarenhetsutbyte från en person inom samma bransch och ett ögonöppnande för andra kulturer!

Tidigare mentorer har delgett att de får:
Tydligare självbild och stärkt självförtroende, med utbildningarna i mångfald blir du även den pålästa på din arbetsplats som tar initiativ och kan inspirera och lära dina medarbetare om hur er organisation kan bli mångfaldssmart.

Preliminärt schema:
tidsplan_höst19 jpg

Vem kan vara med? 

 • Anställda inom privat, offentlig eller ideell sektor, oavsett befattning.
 • Yrkesverksamma som är genuint intresserade av att vara med och bidra till en mer inkluderande och öppen arbetsmarknad.
 • Företag och organisationer som vill bli mer mångfaldssmarta.
 • Ingen tidigare erfarenhet från Mentorskap behövs, MINE står för utbildning av mentorerna!

Varför skall du vara med? 

 • Du får utbildning i inkluderande ledarskap och lär dig hur du kan växa i rollen som mentor och ledare.
 • Utbildning och kompetensutveckling inom Diversity Management och Cultural Intelligence och kan därmed bidra till att din organisation blir mer mångfaldssmart.
 • Du blir diplomerad MINE Mentor
 • Ett sätt att arbeta strategisk och långsiktigt med breddad rekrytering.
 • Du får tillgång till ett nätverk av mångfaldssmarta företag och organisationer.
 • Ert deltagande är ett tydligt ställningstagande när det gäller vilka värderingar ert företag eller organisation står för, en naturlig koppling till CSR arbetet.

Hur går det till?

 • Professionell matchning utifrån mentorns önskemål samt mentororganisationens behov.
 • Kontinuerlig handledning.
 • Mentor och adept träffas enligt överrenskommelse och med tydliga ramar arbetar mentor och adept mot upsatta mål.
 • Tillgång till MINEs material som kan användas i mentororganisationen.
 • Omvänt mentorskap där adepterna även ses som kunskapskälla!
 • 4 utbildningstillfällen, kickoff samt en mycket högtidlig avslutning.

Vilka är adepterna?

 • Utrikesfödda arbetssökande, både akademiker och yrkeskunniga.

 

VARFÖR MENTORSKAP?

Under de tretton år som MINE har arbetat med att öka mångfalden i arbetslivet har erfarenheterna visat att den mest effektiva metoden att skapa ett närmande mellan arbetsgivare och arbetssökanden med utländsk bakgrund är mentorskap. Det finns ett uppenbart behov av ett utökat kontaktnätverk för arbetssökande med utländsk bakgrund, samtidigt som många arbetsgivare behöver få ökad kunskap och insikt i hur man kan dra nytta av de möjligheter som mångfalden bäddar för.

kontakta ivar.nilsson@mine.se för intresseanmälan

Såhär såg det ut på vår nätverksträff under vårens program, då mentorer och adepter samtalar om svensk arbetsmarknad och utbyter erfarenheter!

Mentorer Nätverksträff hos Axis Communications

Foto: Laimonis Brakks

Vad kostar det?

15 000 :-  för icke-medlemmar och enligt överenskommelse i medlemskap för MINE-medlemmar.
Pr
iserna är  ex moms och gäller för hela programmet, inkl. diplomering!
Kompetensutveckling är fullt avdragsgill.   

Programmet genomförs med stöd av Länsstyrelsen Skåne.

 

Grafisk profil linje