Årets mångfaldssmarta företag/organisationI 15 år har vi på MINE arbetat tillsammans med er, våra medlemmar, för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. För att uppmärksamma de företag och organisationer som aktivt och strategiskt arbetar med att koppla mångfaldssatsningarna till organisationens övergripande utvecklingsarbete delar MINE varje år ut utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisation.

NOMINERA! 

Svara på följande fyra frågor så utförligt ni kan och skicka in er nominering till info@mine.se

  1. Vilka drivkrafter har ni identifierat i ert interna och externa mångfaldsarbete?
  2. Vilka kunskaper anser ni är nödvändiga och avgörande för ett framgångsrikt mångfaldsutvecklingsarbete?
  3. Vilka strategier sätter ni upp för att uppnå era mål?
  4. Vad exakt gör ni när det gäller mångfaldsarbetet? Vilka konkreta handlingar och satsningar har ni haft de senaste åren och vilka planerar ni för?

I 2017 delades utmärkelsen ut på PWC under MINE:s vintermingel. Vinnaren av Årets mångfaldssmarta företag 2017 blev Skanska! Här kan Ni läsa vår pressrelease om vinnaren!

Tillvägagångssättet är att man nominerar sitt eget företag/organisation genom att utförligt svara på fyra frågor, se ovan. Bedömningen görs utifrån en organisationsteoretisk modell för Kulturell Intelligens (CQ) som grundar sig på följande fyra kriterier: Drivkrafter, Kunskap, Strategier och Handling. 

Juryn som gjorde bedömningen 2017 utifrån ovannämnda kriterier bestod av följande personer:

Amela Hodzic, Marknadsutvecklingschef, Prolog Bygglogistik AB

Ebba Fåhraeus, CEO SmileIncubator AB

Maja Mutsson, Talent and Diversity Manager, International Minds

Tina Rudin Kaikonnen, Business Manager, Maverick by Sigma

Lycka till och TACK för att ni jobbar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet!
Med vänliga hälsningar,

Fredrik Krüeger,  MINE:s styrelseordförande

Grafisk profil linje