MINE:S KORTSPEL


Bild på Maria och Ida på MINEMångfaldsspel för arbetsgivare

I augusti 2013 startade MINE det nya projektet MINE:s kortlek, som är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Som namnet antyder kommer MINE att ta fram ett normkritiskt verktyg i spelform, som organisationer kan använda i sitt mångfaldsarbete.

Syftet med kortspelet är att stödja arbetsgivare i sitt mångfaldsarbete. Detta genom att ta fram ett normkritiskt och intersektionellt arbetsmaterial i spelform, som är interaktivt och som ska kunna användas i olika situationer och arbetsgrupper.

MINE utvecklade och pilottestade materialet, implementerade det på fyra arbetsplatser och spred därefter projektets resultat bland annat vid en stor avslutningskonferens i mitten av 2014. Den huvudsakliga målgruppen var och är fortsatt företag och andra arbetsgivare, och projektet genomfördes i Malmö med omnejd. Verksamheten skedde i samverkan med bland andra MINE:s medlemmar SEB, Ikano Bank och Sysav.

Grafisk profil linje