FÖRDOMSFÖNSTER I ÖRESUND


Tillsammans med Öresundsinstituttet genom Öi Service AB, Föreningen Norden i Danmark, Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet ska ”MINE” (som lead partner) bedriva Fördomsfönster i Öresund projektet i tre års tid, från och med den 1 september 2018. Projektet är medfinansiera från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det betyder att MINE kan fortsätta att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och även förmedla jobb till utrikesfödda i Öresundsregionen

 minelogga3.jpgOresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px

Projektets fokus är att öka gränspendlingen genom att underlätta för utrikesfödda arbetssökande att etablera sig på arbetsmarknaden i grannlandet. På så sätt kan deras kompetens och resurser tillvaratas.

Projektet Fördomsfönster Öresund riktar sig mot två målgrupper: arbetsgivare och arbetssökande i Öresundsregionen. Arbetsgivarna är både företag och organisationer och delas in i två olika underavdelningar för att kunna anpassa planerade aktiviteter till de olika segmentens behov. Under projektets gång kommer danska arbetsgivare att anställa utrikesfödda svenskar/andra generationens invandrare och vara en utgångspunkt där förståelse skapas för vilka fördomsfönster och andra barriärer som finns i och mellan Sverige och Danmark. Projektet vill också undersöka hur barriärerna försvårar arbetspendling och integration över sundet. Genom intervjuer och uppföljande diskursanalyser kommer projektet att ta reda på vilka av de attityder och inställningar som förekommer hos chefer och medarbetare som skulle kunna leda till etnisk diskriminering vid rekrytering, kulturkrockar, konflikter på arbetsplatsen eller t o m uppsägning.

Arbetssökandet grupp innefattar svenskar och danskar, utrikesfödda och andra generationens invandrare i en ålder mellan 18 och 45 år och som är aktivt arbetssökande. Valet av åldersgruppen motiveras av att äldre människor kan diskrimineras på grund av ålder, vilket i sig kan vara ett hinder för att analysera de fördomsfönster som specifikt är kopplade till etnicitet.

Vi kommer också att intervjua ett motsvarande antal andra generationens invandrare till Danmark eller utrikesfödda danskar i samma ålder, 18 till 45 år. Vi är intresserade av hur de upplever arbetsmarknadens möjligheter, om deras kompetens tas tillvara och hur de upplever kommunikationen med danska arbetsgivare. Genom deras erfarenheter kan vi se vilka åtgärder som behövs för att göra pendling till Köpenhamnsregionen mer lockande för personer bosatta i Sverige.

 

Grafisk-profil-linje