Delmos

 

Delegationen mot segregation, Delmos, har som uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. MINE är en av de 95 ideella föreningar eller stiftelser i landet som under hösten fått stöd från Delmos. Vi på MINE genomför därför kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete för att se hur vi som ideell organisation bättre kan motverka segregation i samhället. Arbetet pågår till 31:a januari 2019.

 

Grafisk-profil-linje