VÅRA PROJEKTcitat_inte_rasist_men

Våra pågående projekt

MINE jobbar med attitydförändring såväl som med praktiskt arbete för att öka mångfalden på våra arbetsplatser. En del av detta arbete sker i projektform.

SAMSPELET

AB NORM

TIDIGARE PROJEKT

I dagsläget driver MINE ett större projekt:

Vi har ständigt nya idéer på gång och genomför gärna projekt tillsammans med andra. Kontakta oss gärna om du har tankar kring samarbeten!

Grafisk profil linje