MINE i Almedalen 2018

Vi är i Almedalen den 1 – 6 juli 2018 – välkommen att kontakta oss för paneldebatter, seminarier, runda bords-samtal eller andra sammanhang där ni behöver en operativ, framgångsrik och erfaren röst från ett inkluderande Skåne!

 

MINE är en ideell medlemsförening för drygt 75 privata och offentliga arbetsgivare som använder MINEs kompetens, metoder, verktyg och erfarenheter för att utveckla sina organisationer att bli modigare och använda sig av affärsnyttan med inkluderande ledarskap och mångfald på arbetsplatsen. Vi utmanar och stöttar företag och organisationer i deras utveckling mot att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare som förmår att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Vårt mål är att genom attitydförändring skapa aktiva handlingar för att arbetsgivaren ska upptäcka, använda och värdesätta individers erfarenheter och kompetenser. Mångfald ska förknippas med tillväxt och utveckling!

m

Bild: Magdalena Nour

Magdalena Nour har tjugo års erfarenhet av affärsutveckling inom HR, försäljning och ledarskap, på senare år med fokus på employer branding och affärsnytta med mångfald. Magdalena har en magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i arabiska och Mellanösternkunskap. Magdalena har arbetat i ett flertal länder i världen, inte minst i Danmark, och har ett stort intresse för Öresundsregionens gemensamma arbetsmarknad. Som VD på MINE samarbetar Magdalena med alla sorters organisationer där arbetsgivare vill ta tillvara på möjligheterna med ett mångkulturellt samhälle. Genom workshops, reflekterande samtal och övningar som känns i hjärna, hjärta och mage skapas mod och kreativitet, ett steg i taget.

k

Bild: Kate Plaskonis

Kate Plaskonis har en magisterexamen i Welfare Policies and Management med fokus på aktiva åtgärder inom arbetsmarknadspolitik. Kate har arbetat inom byggbranschen där hennes roll innefattade utvärdering, strategiutveckling och rådgivning till företag som vill expandera och behöver utveckla sin kulturella intelligens. Kate är en av åtta svenska UNDP-informatörer som utbildar om Globala målen och Agenda 2030 och i den rollen anlitas av skolor, näringsliv och andra organisationer. Som marknadschef på MINE skapar Kate mötesplatser för näringslivet, offentlig och idéburen sektor och kompetens från hela världen, genom föreläsningar, workshops, nätverk och utbildningar.

Kontakta oss gärna med frågor, funderingar och idéer på info@mine.se eller besök vår hemsida www.mine.se

CQ-nätversträff hos Malmö Stad!

Malmö-stad

Agenda 2030 i Malmö – Framtiden börjar här!

Malmö är en ung och global stad där det som händer i Malmö påverkar globalt och det som händer i omvärlden påverkar Malmö – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad resolutionen A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda. Genom denna deklaration förbinder sig staden till att senast år 2020 utveckla en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år 2030. 2017 inrättades en ny stadsövergripande funktion för att driva på detta arbete, Kansliet för hållbar utveckling.

Nu pågår arbetet för fullt med att integrera FN:s globala hållbarhetsmål i stadens styr-och ledningssystem så att det blir tydligt att och hur alla verksamheter bidrar till en mer
hållbar stad och planet.

Kom och lyssna och inspireras av hur Malmö arbetar med Agenda 2030, de 17 Globala mål och hur det kan inspirera dig.

När? den 9/3 kl.11.00 till kl. 13.00                                                                                      Var? Stadskontoret Malmö Stad, August Palms plats 1

SHARING CLUB: DIVERSIFIKA (diversification + fika)

SHARING CLUB: DIVERSIFIKA (diversification + fika)

What do you think of when we mention “diversity in the workplace”? Might it be age, gender or cultural diversity? Do you have any other ideas on what constitutes an inclusive work environment?

All this and much more when MINE will bring “diversity” to the sharing club. The aim of this meeting is to identify the role of diversity in the success of organizations. As it happens, diversity has become a real competitive advantage for organizations looking to create an inclusive workplace.

Why has it become so important, though? And how do you effectively implement the policies that actually foster diversity and inclusion in your workplace? A good starting point could be to disrupt bias in the recruitment process. However, there are plenty of more tools that MINE would like to share with you on this occasion.

We’ll see you at 12.00 on February 27 for a lighter fika in the Media Evolution City facilities (Stora Varvsgatan 6a, Malmö).

iStock_000047655628_Small_previewMINE avslutar Samspelet-projektet och vill bjuda er till ett frukostmöte där vi kommer att dela med oss av resultat och lärdomar från projektet. Samspelet är ett utvecklingsprojekt finansierat av ESF vars mål är att skapa en öppnare arbetsmarknad för utrikesfödda arbetssökande. Syftet med projektet är att företag och organisationer inser vikten av ett normkritiskt mångfaldsarbete där vi alla måste ta ansvar, öka den sociala inkluderingen samt förmedla insikten om att arbetet med mångfald är ett kontinuerligt och strategiskt utvecklingsarbete.

Under mötet kommer vi att diskutera vikten av attitydförändring, hinder som utrikesfödda möter när de söker jobb, hur företag arbetar med att skapa inkluderande arbetsplats samt hur praktikplatser kan bidra till ökad sysselsättning i Skåne.

När? 16 februari. Frukost serveras kl.08.00. Presentationen sker mellan kl. 08.30 till 09.30
Var? Skeppsgatan 19, 211 11 Malmö

Vänlig anmäl dig via info@mine.se

Norsk översättareVår medlem Boozt.com letar efter dig som har norska som modersmål och är intressad av att jobba med marknadsföring/kommunikation!

Boozt är ett ledande nordiskt företag som säljer mode och skönhet online. Boozt-familjen har sitt huvudkontor i Malmö och består av 30 nationaliteter, 14 avdelningar och mer än 200 personer. De uppmuntrar en öppen arbetsmiljö, förtroende, frihet och ansvar för sina medarbetare.

Är du intresserad? Mer information hittar du via länken

office-620817_1920

 

Årets mångfaldssmarta företag/organisation 2017 + Vintermingel

VintermingelI 14 år har vi på MINE arbetat tillsammans med er, våra medlemmar, för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. För att uppmärksamma de företag och organisationer som aktivt och strategiskt arbetar med att koppla mångfaldssatsningarna till organisationens övergripande utvecklingsarbete delar MINE varje år ut utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisation.

Tillvägagångssättet är att man nominerar sitt eget företag/organisation genom att utförligt svara på fyra frågor, se ovan. Bedömningen görs utifrån en organisationsteoretisk modell för Kulturell Intelligens (CQ) som grundar sig på följande fyra kriterier: Drivkrafter, Kunskap, Strategier och Handling.

I 2016 delades utmärkelsen ut på World Trade Center under MINE:s vintermingel och diplomering av mentorer och adepter. Vinnaren av Årets mångfaldssmarta företag 2016 blev Stena Fastigheter!
Anmäl er senast den 1 december via länken.

 

Mentorskapsprogrammet 2018 startar i februari!

forelsaRE-01Anmälningarna till vårt nya mentorskapsprogram börjar ta fart. Vill du utvecklas som ledare, växa i rollen som mentor och bli mångfaldssmart?

Mentorskapsprogrammet 2018 förenar utbildning med mentorskap. Du som mentor får ta del av föreläsningar och workshops med externa föreläsare och kontinuerlig personlig uppföljning med oss på MINE.

Vi tillsammans med föreläsarna guidar dig hur du kan utveckla ditt ledarskap och som person. Tillsammans med er adept bygger ni en relation där ni som mentorer får ett bildande erfarenhetsutbyte från en person inom samma bransch och ett ögonöppnande för andra kulturer!

Kontakta ivar.nilsson@mine.se för mer information och intresseanmälan.
Mer information finns här.

Mine hjälper sina adepter med uttalsutbildning

Mine har inlett ett samarbete med Självbildarna som utbildar i svensk uttal- och kommunikation.

Vi tror att Självbildarnas kurs kommer att ge våra adepter möjlighet att höja sin språkliga kompetens och öka deras självförtroende i att tala svenska. Mine stödjer sina adepter i deras väg till etablering på den svenska arbetsmarknaden, därför tycker vi att en uttalsutbildning är en viktig del i deras kompetenshöjning.

Genom samarbetet kan Mine erbjuda två stipendier till adepterna i deras befintliga mentorsprogram. Det är en grupputbildning som leds av en logoped, den är tre veckor lång, 6 kurstillfällen och kommer att äga rum i november 2017.

Vi ser fram emot kursstarten och väntar med spänning på vilka resultat kursen kommer att ge våra adepter.

Kort om Självbildarna
Självbildarna erbjuder uttalsutbildningar för människor som inte har svenska som modersmål. Med hjälp av logopeder förbättrar kursdeltagaren sitt uttal och självförtroende i att tala och förstå svenska. Målet är att uttalet hos våra kursdeltagare ska bli så lyssnarvänligt som möjligt.

Kontaktinformation Självbildarna:
Michel Massadakis, michel@sjalvbildarna.se, 0709-999507

Kontaktinformation Mine:
Ivar Nilsson, ivar.nilsson@mine.se, 0708-865017
Estanislao Sarandón, estanislao.sarandon@mine.se, 0709-854508

CQ-nätverk tretton37

4RCOPK9

Hej våra kära medlemmar!

Vi vill hälsa er välkoma till årets sista CQ-nätverksträff hos tretton37!

Värderingar på tretton37 präglar allt de gör:
· CRAFTSMANSHIP AS A LIFESTYLE
· WHAT YOU SEE IS WHO WE ARE
· CHALLENGE THE WORLD
· EMBRACE THE FAMILY SPIRIT
· HAVE FUN

tretton 37 jobbar med mångfald på många olika sätt och det är en viktig del av deas grundläggande värderingar. Det ingår som en del i det de kallar ”Family Spirit”. För företaget är det väldigt viktigt att ge alla som jobbar på tretton37 känslan av att man tillhör familjen, oavsett bakgrund. Kön, etnicitet eller ålder har ingen betydelse. Alla är välkomna. De sociala frågor som ”hur får vi in fler kvinnor i IT-branschen” och ”hur kan vi uppmuntra barn att välja programmering” ser de som deras ansvar och har medvetet jobbat med initiativ för att försöka skapa förändring (”Challenge the World”) inom dessa områden.

DET ÄR DAGS ATT NOMINERA!

snake-2487291_1920

I 14 år har vi på MINE arbetat tillsammans med er, våra medlemmar, för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. För att uppmärksamma de företag och organisationer som aktivt och strategiskt arbetar med att koppla mångfaldssatsningarna till organisationens övergripande utvecklingsarbete delar MINE varje år ut utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag/organisation.

Svara gärna på följande fyra frågor så utförligt ni kan och skicka in er nominering senast den 14:e november till info@mine.se

1.Vilka drivkrafter har ni identifierat i ert interna och externa mångfaldsarbete?

2.Vilka kunskaper anser ni är nödvändiga och avgörande för ett framgångsrikt mångfaldsutvecklingsarbete?

3.Vilka strategier sätter ni upp för att uppnå era mål?

4.Vad exakt gör ni när det gäller mångfaldsarbetet? Vilka konkreta handlingar och satsningar har ni haft de senaste åren och vilka planerar ni för?

Lycka till och TACK för att ni jobbar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet!