BLI MEDLEMslide_pris

Bli medlem i MINE!

Vad roligt att du och din organisation vill bli medlem i MINE! Du har nu tagit det första steget mot en mer inkluderande arbetsplats, med stärkt varumärke och ökad affärsnytta som följd.

Hur mycket ett medlemskap kostar för just din organisation och vad som ingår i det ser du nedan.  Serviceavgiften är avdragsgill motsvarande utbildning. En medlemsavgift på 500 kronor tillkommer för alla medlemsorganisationer.
För fakturauppgifter eller andra frågor, kontakta Magdalena Nour på magdalena.nour@mine.se eller på tel 0728-76 61 66.

Serviceavgift per kalenderår för ideella organisationer och företag/offentliga verksamheter med upp till 10 anställda:
4 500 kronor. 
I serviceavgiften ingår:

 • Nätverksträffar för medlemmar, c.a 6 st/ år.
 • Rådgivning och vägledning enligt egna önskemål.
 • Konsultation av organisationens mångfaldsplan.
 • Stöd i rekryteringsprocesser (från behovsanalys till intervjuer, spridning av annonser via egna kanaler, mm)
 • Användning av MINEs hemsida (mine.se) för annonsering av lediga tjänster.
 • Upp till 40 procent rabatt för att bli diplomerad mentor genom ”Be a friend of MINE”-mentorskapsprogram.
 • 20 procent rabatt vid inköp av MINE:s metodmaterial.
 • 25 procent rabatt på MINE:s tjänster, så som utbildningar och föreläsningar.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets utbildningar och seminarier.
 • Kostnadsfri handledning i personalekonomiska frågor av Nyckeltalsinstitutet, via telefon och e-post.

Serviceavgift per kalenderår  för företag/offentliga verksamheter med 10-50 anställda:
9 500 kronor.
I serviceavgiften ingår:

 • Nätverksträffar för medlemmar, c.a 6 st/år.
 • En workshop med personal eller kunder.
 • Rådgivning och vägledning enligt egna önskemål.
 • Konsultation av organisationens mångfaldsplan.
 • Stöd i rekryteringsprocesser (från behovsanalys till intervjuer, spridning av annonser via egna kanaler, mm)
 • Användning av MINEs hemsida (mine.se) för annonsering av lediga tjänster.
 • Upp till 40 procent rabatt för att bli diplomerad mentor genom ”Be a friend of MINE”-mentorskapsprogram.
 • 20 procent rabatt vid inköp av MINE:s metodmaterial.
 • 25 procent rabatt på MINE:s tjänster, så som utbildningar och föreläsningar.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets utbildningar och seminarier.
 • Kostnadsfri handledning i personalekonomiska frågor av Nyckeltalsinstitutet, via telefon och e-post.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsundersökning JÄMIX.

Serviceavgift per kalenderår för företag/offentliga verksamheter med med 50-100 anställda:
14 500 kronor. 
I serviceavgiften ingår:

 • Nätverksträffar för medlemmar, c.a 6 st/år.
 • En workshop med personal eller kunder.
 • Rådgivning och vägledning enligt egna önskemål.
 • Konsultation av organisationens mångfaldsplan.
 • Stöd i rekryteringsprocesser (från behovsanalys till intervjuer, spridning av annonser via egna kanaler, mm)
 • Användning av MINEs hemsida (mine.se) för annonsering av lediga tjänster.
 • Upp till 40 procent rabatt för att bli diplomerad mentor genom ”Be a friend of MINE”-mentorskapsprogram.
 • 20 procent rabatt vid inköp av MINE:s metodmaterial.
 • 25 procent rabatt på MINE:s tjänster, så som utbildningar och föreläsningar.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets utbildningar och seminarier.
 • Kostnadsfri handledning i personalekonomiska frågor av Nyckeltalsinstitutet, via telefon och e-post.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsundersökning JÄMIX.

Serviceavgift per kalenderår för företag/offentliga verksamheter med 100-250 anställda:
19 500 kronor.
I serviceavgiften ingår:

 • Nätverksträffar för medlemmar, c.a 6 st/år.
 • Två workshops med personal eller kunder.
 • Rådgivning och vägledning enligt egna önskemål.
 • Konsultation av organisationens mångfaldsplan.
 • Stöd i rekryteringsprocesser (från behovsanalys till intervjuer, spridning av annonser via egna kanaler, mm)
 • Användning av MINEs hemsida (mine.se) för annonsering av lediga tjänster.
 • Upp till 40 procent rabatt för att bli diplomerad mentor genom ”Be a friend of MINE”-mentorskapsprogram.
 • 20 procent rabatt vid inköp av MINE:s metodmaterial.
 • 25 procent rabatt på MINE:s tjänster, så som utbildningar och föreläsningar.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets utbildningar och seminarier.
 • Kostnadsfri handledning i personalekonomiska frågor av Nyckeltalsinstitutet, via telefon och e-post.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsundersökning JÄMIX.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets kartläggning Nyckeltal utländsk bakgrund.

Serviceavgift per kalenderår för företag/offentliga verksamheter med 250-500 anställda: 
24 500 kronor. 
I serviceavgiften ingår:

 • Nätverksträffar för medlemmar, c.a 6 st/år.
 • Två workshops med personal eller kunder.
 • Rådgivning och vägledning enligt egna önskemål.
 • Konsultation av organisationens mångfaldsplan.
 • Stöd i rekryteringsprocesser (från behovsanalys till intervjuer, spridning av annonser via egna kanaler, mm)
 • Användning av MINEs hemsida (mine.se) för annonsering av lediga tjänster.
 • Upp till 40 procent rabatt för att bli diplomerad mentor genom ”Be a friend of MINE”-mentorskapsprogram.
 • 20 procent rabatt vid inköp av MINE:s metodmaterial.
 • 25 procent rabatt på MINE:s tjänster, så som utbildningar och föreläsningar.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets utbildningar och seminarier.
 • Kostnadsfri handledning i personalekonomiska frågor av Nyckeltalsinstitutet, via telefon och e-post.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsundersökning JÄMIX.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets kartläggning Nyckeltal utländsk bakgrund.

Serviceavgift per kalenderår för företag/offentliga verksamheter med över 500 anställda: 
29 500 kronor. 
I serviceavgiften ingår:

 • Nätverksträffar för medlemmar, c.a 6 st/år.
 • Två workshops med personal eller kunder.
 • Rådgivning och vägledning enligt egna önskemål.
 • Konsultation av organisationens mångfaldsplan.
 • Stöd i rekryteringsprocesser (från behovsanalys till intervjuer, spridning av annonser via egna kanaler, mm)
 • Användning av MINEs hemsida (mine.se) för annonsering av lediga tjänster.
 • Upp till 40 procent rabatt för att bli diplomerad mentor genom ”Be a friend of MINE”-mentorskapsprogram.
 • 20 procent rabatt vid inköp av MINE:s metodmaterial.
 • 25 procent rabatt på MINE:s tjänster, så som utbildningar och föreläsningar.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets utbildningar och seminarier.
 • Kostnadsfri handledning i personalekonomiska frågor av Nyckeltalsinstitutet, via telefon och e-post.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsundersökning JÄMIX.
 • 10 procent rabatt på Nyckeltalsinstitutets kartläggning Nyckeltal utländsk bakgrund.

 

Grafisk profil linje