AMBASSADÖRER


MINE:s ambassadörer

Våra ambassadörer är personer inom näringslivet, den offentliga sektorn och akademien som arbetar aktivt för ökad mångfald inom arbetslivet och i samhället i stort. De är förespråkare för MINE och delar vår mångfaldsdefinition.

Vill du veta mer om våra ambassadörer, om vad det innebär att vara ambassadör eller vill du kanske själv förespråka MINE? Ta kontakt med oss på info@mine.se

Sofia B. Karlsson

Sofia B. Karlsson

Sofia B. Karlsson har engagerat sig jämlikhetsfrågor på olika sätt, som aktivist, egen företagare, projektledare och författare. Sofia skrev tillsammans med MINE ”Vitt skilda möjligheter – makt, normer och arbetsplatskultur” och har också skrivit boken ”Passa och passa in – om manlighet, fotboll och utbildningsval”. Läs mer på www.perspektivbyran.se

Suzana Dimitrescu

Suzana Dimitrescu

Suzana Dimitrescu är socionom med stort intresse i personalfrågor. De senaste tio åren har Suzana arbetat mycket med stöd till företag i rekryteringsprocessen. Hon arbetar aktivt med mångfaldsfrågor, senast inom projektet Nationell Matchning, som har som syfte att underlätta för invandrade akademiker att etablera sig inom sitt område.

Jesper Fundberg

Jesper Fundberg

Jesper Fundberg är forskare och konsult. Han har arbetat med genus/jämställdhet och etnisk mångfald sedan början av 1990-talet. Han föreläser, utvärderar, skriver utredningar och håller ledarskapsutbildningar. Jesper har en särskild mission kring att män lär sig genuskunskap och hur makt och normer påverkar arbets- och privatlivet. Läs mer på www.jesperfundberg.se

Elisabeth Holgersson

Elisabeth Holgersson

Elisabeth Holgersson har 15 års erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete från tjänste-, produktions- och teknikföretag. Hon brinner för att arbeta med människors och organisationers utveckling och lärande. Elisabeth tycker att det viktigt med tydliga värderingar och visioner. Hon har tidigare suttit i MINE:s styrelse. Läs mer på www.movado.se

Jeanette Ohlsson

Jeanette Ohlsson

Jeanette Ohlsson är religionshistoriker med islam och Mellanösternkunskap som inriktning. Sedan slutet av 1990-talet har Jeanette utbildat ledare och medarbetare inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Jeanette föreläser, projektleder, leder kulturresor i Indien och skriver en bok om fred. Läs mer på www.kulturlank.nu

Angeli S Hederberg

Angeli S Hederberg

Angeli S Hederberg är egenföretagare, samhällsentreprenör och sociolog. Angelis konsultuppdrag berör ofta processledning, förändringsarbete och affärsutveckling. Hennes vision är att alla företag ska se affärsnyttan med mångfald. Angeli har kunder som Unicef, Volvo Cars och Näringsdepartementet. Läs mer på www.processrum.se

Grafisk profil linje