PREVIOUS PROJECTS

Bild från MINE:s projekt VI+DOM=OSS

Here you will find some of the previous projects that the MINE association has run.

  • SAMSPELET
  • AB NORM
  •  VI+DOM=OSS
  • MINE:s KORTSPEL
  • EIM ARBETSPLATSKULTUR
  • YRKESINRIKTAT MENTORSKAP
  • MÅNGFALD I NÄRINGSLIVET
  • JOBBNÄTVERK

 Grafisk profil linje