AB NORMmine-logga

 

 

 

AB NORM – Normkritiskt servicemöten

Under perioden 1 september-28 februari 2014 genomförde MINE tillsammans med Lunds Universitet och thebigplan en Vinnovafinansierad förstudie vid namn AB Norm. AB Norm syftade till att utveckla en prototyp för normkritiskt laboratorium. Laboratoriet utvecklades för att identifiera normer inom produkt och tjänsteutveckling, ifrågasätta dessa och föreslå konkreta förändringar för att skapa innovativa lösningar. 

Tillsammans med Ikea, Ikano bank och Malmö stad Serviceförvaltning togs fiktiva produktlanseringar av normkritiska produkter under parollen ”AB NORM” fram. Förstudien utvecklades i en arbetsmodell med fokus på att utveckla normkritiska servicemöten inom olika typer av organisationer och företag. Det kan handla om direkta kundmöten, om banktjänster via internet eller visningsrum i en butik. Att utveckla normkritiska servicemöten gynnar företag/organisationer såväl ekonomiskt som socialt.

AB Norm har som plan att nu efter avslutad förstudie genom fortsatt samarbete vidareutveckla en modell med relevans både vetenskapligt som praktiskt, socialt som ekonomiskt, och därmed bidra till förändring av servicelandskapet där målet är att gynna kreativa komponenter som att kunna se kunderna på ett nytt sätt, att förstå komplexitet, att se flera möjliga lösningar, att tänka brett och självständigt och att ställa tidigare kunskap mot nya lärdomar. Vidare har AB NORM som mål att publikliggöra den normkritiska problematiken och synliggöra inte bara lösningar, utan också processerna som leder fram till dem.

Vill du ha mer information om AB Norm, kontakta oss på info@mine.se

Grafisk profil linje