Nätverksträff med fokus på jämställdhetsintegrering och mångfald

Idag hade vi sista nätverksträffen för ett härligt gäng av adepter och mentorer som startade programmet i september 2016! Utifrån ett normkritiskt perspektiv fokuserade vi på inkludering, makt, jämställdhetsintegrering och könsidentitet. Centralt för ett genusperspektiv är att ha ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. Även fakta, siffror och politiska satsningar behöver förstås ur ett genusperspektiv. Tillsammans reflekterade vi över att det återstår mycket att göra för att säkerställa mänskliga rättigheter för alla kvinnor som bor i Sverige och för att det svenska samhället och arbetslivet är jämställt.

17425114_1708216009195199_5298095923142544391_n

 

Samspelets utbildningsserie

Idag höll MINE i andra delen av projektet Samspelets utbildningsserie: ”Mångfald och affärsnytta”. Bl a tittade vi på mångfald kopplat till lönsamhet och verksamhetsutveckling. Vi reflekterade kring hur affärsnytta och rättvisa kan hänga ihop. Nästa utbildning inom Samspelet äger rum den 25:e april!

17424782_1706707699346030_5668680192453615323_n

Jämställdhet?

För att nå det nya globala målet nr. 5: jämställdhet behövs arbete och engagemang på alla nivåer! Idag 8:e mars uppmärksammar vi  Internationella kvinnodagen som synliggörs runt om i världen! Enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright: Män har makten över kapitalet-endast 3% kvinnor styr riskkapitalbolag. I stort sett alla människor i Sverige berörs av riskkapitalbolagens verksamheter på något sätt. Bolagen har genom sitt ägande en total omsättning på över 300 miljarder kronor i Sverige. Det motsvarar cirka åtta procent av BNP. De är i allra högsta grad med och formar samhället men bara några enstaka kvinnor får vara med och bestämma riktningen.

Kvinnors deltagande är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige pekas ofta ut som ett land med en hög nivå av jämställdhet mellan kvinnor och män men rapporten visar att det återstår mycket att göra innan samhället och arbetslivet är jämställt. Läs hela Allbright rapporten här:

Samspelet

Vill du som företag vara mångfaldssmart? Vill du kostnadsfritt få in ny kompetens i verksamheten?

Eller vill du som utrikesfödd arbetssökande få tillgång till bredare nätverk och lära dig känna svensk arbetslivskultur?

Samspelet är ett projekt som drivs av MINE och är finansierat av Europeiska Socialfonden. Därför erbjuds företag eller organisationer att kostnadsfritt få in ny kompetens i verksamheten genom att ta emot en praktikant under 3-6 månader. Samtidigt får personalen i företaget/organisationen tillgång till metodhandledning och utbildning inom mångfaldsutveckling.

Facebook Template Samspelet

Globala Mål för Hållbar Utveckling

Vi på MINE jobbar aktivt med fyra av de Globala Målen för Hållbar Utveckling. Ökad Mångfald i näringslivet, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor leder till ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet samt fredligare och mer inkluderande samhällen. Genom att hårt arbete och engagemang kommer MINE att vara en del i att nå några av målen till 2030, till exempel minskar ojämlikhet (mål 10) om vi tar tillvara på all den kunskap och kompetens som finns hos alla i Malmös befolkning.

För att målen ska kunna uppnår är det viktigt att alla känner till dem. Läs mer på: http://www.globalamalen.se/

InstagramTemplate MINE_ww_27 2

Mångfald kräver mångfald!

Glada finalister och vi delar glädjen som det innebar att vi var på Malmö näringslivsgala och att vi speglade det som vi vill se i samhället! På bilden syns en balans mellan kvinnor och män; olika åldrar, funktionsvariation, sex olika nationaliteter – tillsammans pratar vi mer än 8 olika språk och vi har olika yrkesbakgrunder! Vi tror på att våra olikheter och kompetenser berikar vår organisation. Mångfald kräver mångfald och vi lever som vi lär!

16806672_1668570283159772_5266804465560941943_n

 

En arbetsplats där normerna är synliggjorda

”En arbetsplats där normerna är synliggjorda och identifierade ger många vinster. En arbetsmiljö där alla medarbetare blir bekräftade och kan vara sig själva är en vinst i sig, för allas välmående, men är också en plats som renderar kreativitet och produktivitet.”- ur boken Vitt skilda möjligheterInstagramTemplate MINE 16 2

Malmö Näringslivsgala

Vi gratulerar våra medlemmar Skanska till årets pris i kategorin mångfald – en ära att vara finalister med er! Mångfald förknippas med utveckling och affärsnytta!16708223_1664213673595433_2980289053059734945_n 16603125_1664114843605316_9048415922623911694_nGrafisk profil linje