MINE har en ny styrelse

På föreningens årsstämma den 17:e maj valdes MINE:s styrelse för 2017-2018. Två nya företag är nu representerade i styrelsen: International Minds och My Esteeme. Till ordförande valdes Fredrik Krüeger, Stabschef på Ikano Bank.

MINE:s styrelse består av representanter från föreningens medlemsorganisationer. För verksamhetsåret 2017-2018 har följande styrelsemedlemmar valts:

Fredrik Krüeger, Ikano Bank, ordförande

Liselotte Andersson, E.ON, vice ordförande

Emelie Svensäter Jerntorp, Vinge, ledamot

Fadi Barakat, Manpower, ledamot (byter snart arbetsgivare)

Hanna Sigsjö, Malmö Högskola, ledamot

Karin Svensson, MKB, ledamot

Leslie Alfredsson, My Esteeme, ledamot

Maja Mutsson, International Minds, ledamot

Pia Knöös, SEB, ledamot

Sebastian Drott, Malmö stad, ledamot

Shino Diabate, Personalhuset Staffing group, ledamot

Mattias Lamme, PWC, Adjungerad senior advisor

Jeanette Ohlsson, Kulturlänk, Elisabeth Holgersson, Movado och Tom Roodro, Malmö stad valdes till valberedningen inför 2018 års föreningsstämma.

bloggif_5922eed535295

Sommarmingel med MINE 1:a juni

MINESmingel17

Anmälan görs senast den 26:e maj här . Begränsat antal platser så först till kvarn gäller! 

Program

16.30–16.40   Registrering

16.40–16.50   MINE inleder eventet

16.50–17.10   En liten handling kan göra stor skillnad!

Vi diplomerar mentorer och adepter och tar del av deras     solskenshistorier

17.10–17.50  Fadi Barakat: ”Mångfald är en överlednadsfråga för svenska företag”

 17.50–18.00  Inblick i MINE – Vad händer hösten 2017?

 18.00–18.30  Nätverkande och mingel

Visste du att 169 FN-nationaliteter bor och verkar i Malmö? Totalt finns 193 FN-nationaliteter! Siffran visar hur rik vår stad är när det gäller mångfald. Att förstå och att ta tillvara på denna mångfald är att förstå och ta tillvara på många olika kompetenser och erfarenheter som berikar våra arbetsplatser och vårt samhälle. I slutändan handlar det om att skapa inkluderande och fredliga samhällen i vilka alla känner sig delaktiga, trygga och inkluderade.

Fadi Barakat kom till Sverige från Libanon när han var två år gammal. Han växte upp i en av Malmös förorter och upplevde känslan av utanförskap i tidig ålder. Fadi förstod hur viktig skolan var och pluggade därför hårt. En masterexamen i biomedicin följdes av en master i organisation och ledarskap. Han sökte hundratals jobb men blev aldrig ens kallad på intervju. Livet ändrades när Kenny Arkliden från Manpower såg Fadis kompetens och personlighet och anställde honom.

Nu jobbar Fadi; öppnar dörrar och hjälper andra att bryta utanförskapet. Han inspirerar andra och engagerar fler företag och företagsledare med syfte att skapa förändring till ett bättre och mer jämställt samhälle där alla får samma rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion och funktionsvariation.

Den 1:a juni har du, tillsammans med MINE, möjligheten att träffa och lyssna på Fadi, ta del av hans erfarenheter och se vad hans inspirerande livsresa kan ge dig, din organisation och dina medarbetare.

Dessutom diplomerar MINE ett gäng härliga mentorer och adepter och tar del av deras erfarenheter. Vi bjuder på lättare tilltugg och dricka, så glöm inte att anmäla specifika matpreferenser. Kontakta oss gärna om du har önskemål vad gäller tillgänglighet.

Varmt välkomna till World Trade Center – Jungmansgatan 12, Malmö

 

MINEs föreningsstämma 2017

Friends of MINE,​

​Vi hälsar er varmt välkom​na till MINE:s föreningsstämma, onsdagen den 17:e maj kl. 15.00-17.00 på Ikano Bank, Hyllie, Malmö.

Vi växer och blir fler! Under de senaste åren är det fler som har tagit det första steget mot en mer inkluderande arbetsplats och med ökad affärsnytta som följd. Vårt nätverk består av små, medelstora och stora företag, offentliga organisationer samt andra intresseorganisationer främst från Sydsverige. Tack! för att ni genom ert medlemskap i MINE är med och ökar mångfald och inkludering i arbetslivet.

​Anmäl deltagande via e-post till info@mine.se senast den 10:e maj.  Agendan skickas via mejl till alla medlemmar.

Hjärtligt välkomna!

​MINE- teamet med styrelsen.

kallelsebild

 

Välkomna till CQ-nätverk hos MKB, Sveriges första HBTQ-certifierade fastighetsbolag.

Inbjudan till våra medlemmar:
Bild socialamedierMKBCQ-nätverk
Den 19:e maj är det dags för vår nästa CQ-träff där HR-chef Karin Svensson inleder med en presentation av MKBs tankar och strategier för mångfaldsarbete.  Karin kommer att berätta om hur man kopplar ihop en HBTQ-certifiering för alla medarbetare 2016 med Employer Branding och normkritiskt arbete i största allmänhet. Karin tar också upp vikten av mikrohandlingar; enkla, tydliga dagliga mål som ger direkt påverkan för individer och organisationer.

Sedan går CSR-chef Anna Heide in på ett övergripande plan om MKB och allmännyttans roll i samhället, samverkan med näringsliv och andra organisationer. Under det senaste året har Anna arbetat på Sverigenivå genom SABO (allmännyttans branschorganisation) och rest land och rike runt på jakt efter goda exempel som SABO sedan spridit vidare. ”CSR-arbete som förknippas med affärsnytta tillväxt, rekryteringsbehov och samverkan mellan alla sektorer, istället för CSR som välgörenhet.”

Hur omsätter MKB de stora orden i handlingar? Vilka erfarenheter har MKB fått under resans gång? Vilka utmaningar har företaget idag? Detta kommer vi att få ta del av vid nästa CQ-nätverk. Kom och öka din och ditt företags kulturella intelligens genom att ta del av erfarenheter samt kreativa och innovativa strategier!

Anmälan: via mail till info@mine.se senast den 16:e maj. Begränsat antal platser, först till kvarn!

MKB bjuder på lätt lunch, meddela MINE vid eventuella matpreferenser och allergier.

Varmt välkomna!

MINE-teamet med MKB

 

MINE i media

Vår kollega Verenice Bengtsson blev intervjuad av Magasinet – WTC! Mångfald ger bättre affärer.  Här kan du läsa om varför, och hur, vi skapar en mångfaldssmart arbetsplats.

Verenice WTC (2)

 

Mentorskapsprogram ”Be a friend of MINE”

Nu kör vi! Ett nytt mentorskapsprogram ”Be a friend of MINE är i gång igen. Under kick-offen berättade Leslie Alfredsson Fd. adept och mentor  om sin egen resa från adept till CEO på My Esteeme. Tillsammans med Leslie diskuterade vi kring vad mentorskapet innebär och delade 10 strategier som leder till framgång inom mentorskapet. Vi är förberedda för en lärorik resa tillsammans! Se fler bilder här.

Är du intresserad av att bli diplomerad mentor genom vårt program? I programmet blir du diplomerad mentor och får kompetensutveckling genom flera utbildningsmoment så som Diversity & Inclusion, Cultural Intelligence och Employer Branding. Kontakta oss på info@mine.se

kickoff2017vår

Mentorskap gör skillnad

MINEs föreningsstämma 2017

kallelsebild

Tack alla medlemmar  för att ni genom ert medlemskap och vårt samarbete verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Tillsammans bildar vi Sveriges största nätverk av och för mångfaldssmarta företag och organisationer. Nätverket växer stadigt och just nu är vi ca 61 medlemmar som består av företag, offentliga organisationer samt andra intresseorganisationer främst från Sydsverige. På den operativa sidan är vi till stor del en relativt ny styrka och vi ser fram emot att träffa er alla och ge er en inblick i vad som händer i vår organisation. Agendan skickas via mejl till alla medlemmar.

Anmäl deltagande via e-post till info@mine.se senast den 10:e maj 2017.

Vi hälsar er varmt välkomna till MINE:s föreningsstämma.

 

Sista chans!

Den 20:e april startar vårt mentorskapsprogram ”Be a friend of MINE”

Ny omgång startar den 20:e  april 2017! Nu har 15 mentorer den unika chansen att vara med i MINEs populära mentorskapsprogram som drar igång den 20:e april 2017.

ShinoDiabate

Vem kan vara med?

•Anställda inom privat, offentlig eller ideell sektor, oavsett befattning.

•Yrkesverksamma som är genuint intresserade av att vara med och bidra till en mer inkluderande och öppen arbetsmarknad.

•Anställda som finns på arbetsplatser med reella behov av nyrekryteringar inom den närmaste tiden. •Företag och organisationer som vill bli mer mångfaldssmarta.

•Ingen tidigare erfarenhet från Mentorskap behövs, MINE står för utbildning av mentorerna!

Varför ska du vara med?

•Du får utbildning och kompetensutveckling inom bland annat det praktiska mentorskapet, DM (Diversity Management), CQ (Cultural Intelligence), Employer Branding och kan därmed hjälpa din egen organisation att bli mer mångfaldssmart!

•Du blir diplomerad som Friend of MINE –mentor

•Ett sätt att arbeta strategisk och långsiktigt med breddad rekrytering.

•Du får tillgång till ett nätverk av mångfaldssmarta företag och organisationer.

•Ert deltagande är ett tydligt ställningstagande när det gäller vilka värderingar ert företag/org står för, en naturlig koppling till CSR arbetet.

Hur går det till?

•Professionell matchning utifrån mentorns önskemål samt mentororganisa- tionens behov.

•Kontinuerlig handledning.

•Vi arbetar med praktiskt mentorskap, då vi anser att det är väsentligt att våra adepter skall ha möjlighet att komma in och arbetsträna.

•Mentor och adept träffas minst en gång i månaden. I de fall där det blir aktuellt med arbetsträning så bestämmer mentorerna och adepterna själva hur de vill lägga upp sitt samarbete.

•Tillgång till MINEs verktygslåda som kan användas i mentororganisationen

•Omvänt mentorskap där adepterna även ses som kunskapskälla!

•4 gemensamma träffar, kickoff samt en mycket högtidlig avslutning.

Vilka är adepterna?

• Utlandsfödda arbetssökande, både akademiker och yrkeskunniga.

Vad kostar det?

•     12.500 :- för icke-medlemmar och 8.500 :- för MINE-medlemmar. Priserna är ex moms och gäller för hela programmet, inkl. diplomering!

 När ?

• Kick off den 20:e april 2017. Platsen kommer att meddelas senare.

Skynda dig att reservera din plats! Maila verenice.bengtsson@mine.se så kontaktar vi dig!

Programmet pågår under 8 månader och innefattar en kick-off, fyra utbildningsdagar, nätverksträffar samt en högtidlig diplomering.

Varför mentorskap?

Under de tretton åren som MINE har arbetat med att öka mångfalden i arbetslivet har erfarenheterna visat att den mest effektiva metoden att skapa ett närmande mellan arbetsgivare och arbetssökanden med utländsk bakgrund är mentorskap. Det finns ett uppenbart behov av ett utökat kontaktnätverk för arbetssökande med utländsk bakgrund, samtidigt som många arbetsgivare behöver få ökad kunskap och insikt i hur man kan dra nytta ave möjligheter som mångfalden bäddar för.

Så tveka inte, bli en diplomerad Friend of MINE– mentor!

 

Nätverksträff med fokus på jämställdhetsintegrering och mångfald

Idag hade vi sista nätverksträffen för ett härligt gäng av adepter och mentorer som startade programmet i september 2016! Utifrån ett normkritiskt perspektiv fokuserade vi på inkludering, makt, jämställdhetsintegrering och könsidentitet. Centralt för ett genusperspektiv är att ha ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. Även fakta, siffror och politiska satsningar behöver förstås ur ett genusperspektiv. Tillsammans reflekterade vi över att det återstår mycket att göra för att säkerställa mänskliga rättigheter för alla kvinnor som bor i Sverige och för att det svenska samhället och arbetslivet är jämställt.

17425114_1708216009195199_5298095923142544391_n